Wegwijzer

Wanneer u als slachtoffer of direct betrokkene in aanraking komt met letselschade dan zult u merken dat er veel informatie beschikbaar is. Uit ervaring kan ik echter zeggen dat het niet altijd eenvoudig is om goede informatie te vinden. Met name als je net geconfronteerd wordt met letselschade dan is het vaak erg moeilijk om te bepalen wat je eigenlijk zoekt en waar je dan moet zoeken.

Ik zal op de site de komende periode zoveel mogelijk informatie plaatsen, zoals met name mijn ouders deze in de loop der jaren hebben verzameld. Veelal betreft het regelingen die van toepassing zijn op mensen met een handicap en waar verschillende instantie bij betrokken zijn. Soms zijn het zaken waar wij al dan niet door schade en schande ervaring in hebben opgedaan en die wij beschrijven vanuit onze situatie. Ik pretendeer zeker niet volledig te zijn maar denk dat ik veel mensen met de verschillende onderwerpen een handvat kan bieden in hun zoektocht naar informatie.