BOSK

BOSK is dé vereniging van en voor mensen met een handicap en hun ouders. Mensen met een aangeboren motorische handicap, een spraaktaalstoornis of een schisis kunnen bij de BOSK terecht. BOSK geeft informatie, adviseert, brengt lotgenotencontact tot stand en behartigt de belangen van mensen met een motorische handicap.

BOSK is niet alleen voor ouders, jongeren en volwassen met een handicap kunnen zelfstandig lid worden. Het werkterrein van de BOSK is de afgelopen jaren breder geworden, maar het gaat altijd om mensen die vanaf hun jeugd/geboorte gehandicapt zijn. Uiteraard vergeten we ook de mensen in hun omgeving niet, zij kunnen ook lid worden.

Bron: http://www.bosk.nl