Parkeerkaart Gehandicapten

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart, die u aan kunt vragen bij uw Gemeente.

Hiermee kunt u parkeren op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen. Verder mag u onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u drie uur parkeren op een plaats waar een parkeerverbod geldt, mits u het verkeer niet hindert.

Voor particulieren zijn er twee gehandicaptenparkeerkaarten. De Bestuurderskaart, u kunt zelf rijden en u kunt – met de gebruikelijke hulpmiddelen zoals een stok of krukken – in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet overbruggen. En de Passagiers-kaart, deze kaart kunt u aanvragen als u met een ander mee rijdt. Bovendien heeft u continu de hulp van de bestuurder nodig om van deur tot deur vervoerd te worden.

Bij de aanvraag voor een gehandicaptenkaart is een geneeskundig onderzoek vereist door een daartoe aangewezen arts. De gehandicaptenparkeerkaart is geldig in de meeste Europese landen.

Bron: http://overheidsloket.overheid.nl