PGB

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunnen mensen die door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebben, zelf zorg of hulp inkopen die men nodig heeft. Dit PGB wordt gefinancierd uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Vanaf dit jaar komen alleen mensen met een indicatie voor “zorg met verblijf” in aanmerking voor een PGB uit de AWBZ. De toegang tot het PGB is beperkt en de voorwaarden zijn strenger geworden. Daarbij behoudt iedereen zijn recht op AWBZ-zorg, maar alleen cliënten met een verblijfsindicatie kunnen nog kiezen voor een PGB. Het kabinet wil het recht op een PGB voor deze groep per 1 januari 2014 wettelijk vastleggen. Daarnaast is er de nieuwe Vergoedingsregeling persoonlijke zorg (VPZ).

Bron: http://www.rijksoverheid.nl