Rechtsbijstand

De Raad voor Rechtsbijstand zorgt ervoor dat mensen met een laag inkomen onder meer een bijdrage in de advocaatskosten kunnen krijgen.

Voor een rechtsbijstandverzekering betaalt u een periodieke premie. In ruil daarvoor bent u verzekerd van juridische hulp als u b.v. een conflict krijgt. Meestal wordt die in natura verleend, dus in de vorm van advies of andere diensten (o.a. het schrijven van brieven). In bepaalde gevallen worden ook de kosten van een externe advocaat vergoed, b.v. omdat deze ergens specialist in is.

Bron: http://www.rvr.org