TOG

Het thuis opvoeden van een ernstig ziek of gehandicapt kind is een zware taak. Een ziek of gehandicapt kind heeft meer zorg nodig dan een kind zonder beperkingen. Woont uw kind thuis, dan kunt u een Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG) aanvragen. De SVB keert deze tegemoetkoming uit.

Een extra tegemoetkoming

Heeft u een fiscale partner en heeft u of uw partner geen of een zeer laag inkomen? Dan kunt u naast de TOG een extra financiële tegemoetkoming krijgen. Dit is een vast bedrag per huishouden. Het maakt dus niet uit of u voor meer dan één kind de zorg heeft.

Bron: http://www.svb.nl