Tyltylschool

Een tyltylschool is een school die onderwijs biedt aan kinderen met een meervoudige handicap, dus aan kinderen die zowel lichamelijk als verstandelijk beperkt zijn.

Op een tyltylschool wordt vooral veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van de zelfstandigheid van de leerling. Men leert zelfstandig wassen, koken, schoonmaken, en techniek, zoals bandenplakken. Daarnaast leert men zo mogelijk een aantal schoolvakken als lezen, rekenen en schrijven. Daarbij wordt gekeken naar de individuele mogelijkheden van de leerling.

De leerlingen worden hierdoor optimaal voorbereid op werken in een dagopvang en leven in een instelling voor meervoudig gehandicapten. Afhankelijk van de individuele capaciteiten worden de leerlingen voorbereid op een vervolgopleiding, regulier werk en zelfstandig wonen.

Net als op een mytylschool worden op een tyltylschool sommige therapie├źn aangeboden tijdens de lessen, zodat de leerlingen daarvoor na schooltijd niet hoeven te reizen.