WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) regelt dat mensen met een beperking de voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen.

De WMO zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.

Gemeenten voeren de WMO uit en deze bepalen in overleg met u of u ondersteuning krijgt en welke vormen van ondersteuning u nodig heeft. Dit kan een algemeen gebruikelijke voorziening zijn of een Wmo-voorziening.

Bron: http://www.rijksoverheid.nl