De actuele stand van zaken

De huidge stand van zaken is dat ik een bodemprocedure heb lopen bij de rechtbank Roermond. Centramed heeft gereageerd op de verschillende zaken die mijn advocaat in de dagvaarding heeft ingebracht. Het is nu aan de rechtbank om te besluiten of er nu al een zitting gaat komen of dat mijn advocaat op papier weer op de door hen ingebrachte antwoorden moeten reageren.

Het zal u niet verbazen dat Centramed:

  • veel pagina’s nodig heeft om te benadrukken dat toch echt de causaliteit onderzocht moet worden.
  • dat ze het al die jaren toch zo goed met mij en mijn familie voor hadden en constructieve voorstellen hebben gedaan.
  • betwist dat deskundige rapporten niet onafhankelijk tot stand zijn gekomen.
  • de rechter toch moet begrijpen dat mijn wensen/eisen toch echt extreem liggen boven wat maatschappelijk de norm is.
  • hersenletsel uitlegt als erg complex en onderzoek dus erg lang duurt, zeker omdat ze zorgvuldig willen zijn.

Voor mij is natuurlijk de aangepaste woonruimte van cruciaal belang. Deze slepende zaak tracht mijn advocaat te beslechten met de deskundigenbericht procedure bij de rechtbank Roermond. Ik heb inmiddels alle definitieve rapporten binnen en wachten nog op de definitieve conclusie van de rechtbank. De deskundigen zijn helder in hun conclusies (zie deskundigenrapport huisvesting) en de financiële  consequenties die hieruit volgen:

  • mijn advocaat heeft Centramed een brief gestuurd waarin we vragen om de huisvesting conform het rapport af te handelen.
  • voor de zekerheid voegen we de rapporten ook maar vast toe aan de bodemprocedure.

De grote vraag is nu natuurlijk “of Centramed echt zo met mijn situatie begaan is”. Nu gewoon erkennen dat wij al die jaren gelijk hadden over de woonruimte en dus per direct de woonruimte financieel mogelijk maakt. Of dat Centramed, natuurlijk voor mijn eigen bestwil, de causaliteit eerst uitgezocht wil zien. U begrijpt natuurlijk wel dat ze alle begrip hebben voor mijn situatie, maar dat de zorgvuldigheid deze werkwijze nu eenmaal echt vereist!!!