De partijen

Ook in mijn strijd duiken veel partijen op die een rol spelen in de afhandeling. Om het geheel voor een ieder leesbaar en begrijpbaar te houden zal ik hier kort de verschillende partijen benoemen en eventueel toelichten.

Robin Kiel, ik ben zo vrij om met mijzelf en mijn ouders te beginnen. Ik ben Robin en letselschadeslachtoffer van een fout bij mijn geboorte op 13 maart 2002. Ik voer de strijd gesteund door mijn ouders, omdat ik als minderjarige nog weinig zelf mag.

Mr. M. de Witte van het kantoor SAP Letseladvocaten is de advocaat die sinds 2009 mijn zaak behartigd. Als advocaat adviseert hij mij met de te nemen stappen en voert het overleg met de verzekeraar. Het is niet anders maar de verschillende juridische procedures die worden gevoerd, worden door hem verzorgd.

Laurentius Ziekenhuis te Roermond. Is het ziekenhuis waar de bevalling heeft plaats gevonden. Zij zijn als ziekenhuis medeverantwoordelijk en dus aansprakelijk voor de schade die door de arts is veroorzaakt.

Dr. A.K. Westendorp is de verantwoordelijk gynaecoloog die supervisie had tijdens de bevalling. Alle handelingen, medicaties etc. zijn onder zijn verantwoordelijkheid uitgevoerd. Naast het ziekenhuis is Dr. Westendorp de verantwoordelijke en dus de aansprakelijke partij voor het leed en de schade.

Centramed verzekert zorginstellingen voor het risico van medische aansprakelijkheid en wikkelt namens hen schadeclaims af. In mijn geval is Centramed dus de verzekeraar die namens het Laurentius Ziekenhuis en gynaecoloog Westendorp de letselschadeclaim afhandelt.

Assuraad b.v. is het bedijf dat is ingehuurd door Centramed om hun belangen te behartigen m.b.t. de schade voortvloeiend uit de medische fout. Zoals Assuraad zelf op haar website omschrijft “Assuraad Advocaten B.V. wordt in het algemeen ingeschakeld voor de behandeling van lastige of bewerkelijke zaken”.