Het verloop

De “discussie” tussen mij en de verzekeraar Centramed loopt al vele jaren, eigenlijk sinds de relatief snelle erkenning van de aansprakelijkheid door het ziekenhuis en Centramed. Op deze pagina en de verschillende subpagina’s zal ik toelichten waarom deze “discussie” vanuit mijn perspectief inmiddels alleen nog maar te beschrijven is als een ongelijke strijd (*); “de strijd van David tegen Goliath”.

(*) De belangrijkste onderdelen (aangepast woonruimte, causaliteit,  etc.) die de ongelijke strijd illustreren en inzichtelijk maken heb ik in de subpagina’s beschreven. De beschrijving van de volledige feitelijke strijd is alleen mogelijk door deze in zijn geheel te beschrijven met als gevolg vele pagina’s tekst. Ondanks deze lange teksten heb ik toch voor deze vorm gekozen om:

  • u als lezer te laten delen in de praktijk en een idee te geven van de inspanning en het verloop van de strijd,
  • ik en mijn ouders worden door schade en schande wijs, mocht u zelf te maken hebben of krijgen met de strijd dan kunt u misschien uw voordeel doen met onze ervaringen,
  • daarnaast wil ik ook voorkomen dat gesuggereerd kan worden dat ik een selectief verhaal vertel, of zelfs misschien erger nog; de waarheid verdraai. ik streef een zo groot mogelijke transparantie na.

Mijn ouders stellen in 2003 het Laurentius Ziekenhuis te Roermond aansprakelijk voor de medische fout, gemaakt bij mijn geboorte. Tevens laten zij experts kijken naar mijn geboorte dossier om vast te stellen wat er is misgegaan. Verzekeraar Centramed erkent namens het Laurentius binnen enkele maanden aansprakelijkheid. Conform de conclusie van de deskundigen was het blijkbaar voor Centramed en haar medisch adviseur ook overduidelijk dat de bevalling verwijtbaar nalatig door de gynaecoloog was uitgevoerd.

Centramed verzoekt  om expertise t.a.v de neurologische stoornissen en beoordeling of alle stoornissen het gevolg zijn van het onzorgvuldig handelen. Samen zoeken we naar een onafhankelijke deskundige en vragen haar mijn “situatie” te beoordelen. Dit deskundige rapport ontvangen we eind 2005. Geen der partijen betwist het rapport en/of verzoekt om aanvullend onderzoek omdat er nog vragen onbeantwoord zijn.

Overleg wordt gestart om de verschillende schadeposten vergoed te krijgen en voorschotten op schade en smartengeld worden betaald. Daadwerkelijke voortgang ontbreekt echter in de loop der jaren en mijn huisvesting wordt problematisch.

Centramed doet tussendoor een voorstel ter finale afwikkeling. Wanneer ik dit accepteer dan is de gehele schade dus afgewerkt volgens het voorstel van Centramed. Voor mij is het duidelijk dit voorstel doet op geen enkele wijze recht aan de schade die ik de rest van mijn leven zal lijden.

In 2008 komt de zoveelste behandelaar namens Centramed in beeld, de firma Assuraad, deze brengt tijdens de kennismaking met onze advocaat het begrip causaliteit in stelling. Kort samengevat betekend dit dat:

  • wel erkend is dat de bevalling verwijtbaar nalatig is uitgevoerd en dat men hiervoor aansprakelijk is,
  • maar dat niet is vastgesteld of het tekort aan zuurstof dat de aandoeningen tot gevolg heeft, ook daadwerkelijk volledig is toe te schrijven aan het onzorgvuldig handelen van gynaecoloog Westendorp.

Omdat Centramed op geen enkele wijze ingaat op onze argumenten en keer op keer stelt dat, zij een redelijk vergoeding biedt en wij dus bovenmatige eisen stellen, is voor mij de maat vol. Eind 2009 start ik een zogenaamd deskundigenbericht procedure bij de rechtbank te Roermond. Door de Rechtbank aangewezen onafhankelijke deskundigen zullen hierin bepalen wat ik nodig heb voor mijn huisvesting en verzorging en wat de kosten zijn van de huisvesting.

Begin 2011 doet mijn advocaat een voorstel om alle schade tot mijn 18e levensjaar af te handelen. Belangrijk onderdeel is gebaseerd op de rapportage van de onafhankelijke deskundige. Het zal u niet verbazen, maar dit voorstel is voor Centramed niet bespreekbaar en ze is van mening dat de rechter de zaak maar moet beslechten. Het causaliteitsvraagstuk wordt door Centramed direct nadrukkelijk op de agenda gezet in een lopende procedure. Voelen ze nattigheid dat de kosten wel eens hoog kunnen gaan oplopen?

Het is mij duidelijk; Centramed wil alleen afronden als ik mij schik in wat zij redelijk vinden. Mij lijkt het toch een stuk rechtvaardiger dat ik mijn letselschade vergoed krijgt zoals die werkelijk is.  

Begin 2012 start ik een bodemprocedure bij de Rechtbank te Roermond.