Petitie

De fout, door de gynaecoloog gemaakt tijdens de laatste 2 uur van mijn geboorte, heeft tot gevolg dat mijn toekomst voorbij is. Nooit zullen mijn ouders mijn stem horen……………., nooit zal ik kunnen lopen………………., het licht op een onbevangen jeugd laat staan een zelfstandig bestaan is voor mij gedoofd.

Helaas ben ik reeds vele jaren verwikkeld in een juridische strijd met de verzekeraar Centramed om mijn schade en leed vergoed te krijgen. Een strijd die zwaar en lang is……., de strijd van David tegen Golitath.

Mij bekruipt iedere dag weer het gevoel dat het toch wel erg krom is in Nederland, dat je als slachtoffer zoveel moeite moet doen om je schade vergoed te krijgen. Waarbij ik mij gelukkig prijs dat mijn ouders door zullen zetten, hoe dan ook! Maar ook ben ik mij bewust dat heel veel mensen niet de energie en de financiële middelen hebben om zo’n strijd te voeren. Verzekeraars lijken dit ook te denken en maken de schaderegeling  tot een uitputtingsslag waarin het slachtoffer murw wordt gemaakt. Zodat het slachtoffer dan maar genoegen neemt met “het aanbod” van de verzekeraar.

Iedereen kan in aanraking komen met schade die het gevolg is van letsel. Denkt u bijvoorbeeld aan een bedrijfs-ongeval, een ongeluk tijdens het sporten, geweldsmisdrijf, verkeersongeval of zoals bij mij een medische fout. De oorzaak van het letsel mag dan verschillen, de opstelling van de verzekeraars doet dit niet!! Zodra men moet gaan betalen begint het gevecht.

Ik wil een eind maken aan deze praktijk en neem het initiatief om te zorgen dat de afhandeling van letselschade in Nederland wettelijk goed geregeld wordt. Daarom start ik een burgerinitiatief. U kunt mij steunen door mijn burgerinitiatief te ondertekenen, waarin ik de Tweede Kamer in Den Haag vraag om de procedure tot afhandeling van letselschade wettelijk te regelen.

Hier heb ik uw hulp bij nodig!!

Teken daarom mijn petitie .

(vul alle velden in want voor een burgerinitiatief is dat verplicht!!!)

Help mij en daarmee alle letselschade slachtoffers in Nederland.

Robin’s Wil Wordt Wet!