Burgerinitiatief

De leden van de Tweede Kamer vertegenwoordigen u en willen graag weten hoe u denkt dat de samenleving verbeterd kan worden. Een burgerinitiatief is een manier om uw visie duidelijk te maken en de politiek te be√Įnvloeden.

Steunbetuigingen

Uw voorstel moet minstens 40.000 steunbetuigingen hebben met naam, adres en geboortedatum van personen ouder dan 18 jaar en met de Nederlandse nationaliteit. Dit mogen ook digitale steunbetuigingen zijn. Deze gegevens worden steekproefsgewijs schriftelijk gecontroleerd. Na de steekproef worden de gegevens vernietigd.

Voorwaarden burgerinitiatief

Uw voorstel moet verder aan de volgende regels voldoen:

  • U moet kiesrecht hebben.
  • De laatste 2 jaar is het onderwerp niet in de TK aan de orde geweest.
  • Het burgerinitiatief gaat over een onderwerp waarover de TK beslist.
  • Het burgerinitiatief is niet in strijd met diepgewortelde normen en waarden in ons land.
  • Het burgerinitiatief gaat niet over de Grondwet, de belastingen of de begrotingswetten.

Voor meer informatie over het Burgerinitiatief ga naar:

De petitie nog niet ondertekend, dan gaat u dat natuurlijk nu doen.

(vul alle velden in want voor een burgerinitiatief is dat verplicht!!!)

Help mij en daarmee alle letselschade slachtoffers in Nederland.

Robin’s Wil Wordt Wet!